Регистрация на фирми Печат

cm

Започвате, променяте или разширявате бизнеса си, но сигурни ли сте, че го правите под най-изгодната за Вас форма?

 

Какво Ви предлагаме?

1. Предоставяме Ви безплатна консултация, относно най-подходящата за Вас и Вашата дейност форма за извършване на съответната дейност.
2. Съставяме документите, необходими за Вашата регистрация.
3. Спестяваме Ви чакането и ходенето до Агенцията по вписването и в съда.
4. Получавате  удостоверение за актуално състояние с отразени всички обстоятелства по исканата от Вас регистрация, включително ЕИК /БУЛСТАТ/.
5. В посочените такси не са включени нотариалните такси за заверки на различни документи, както и банковите такси при внасяне и теглене на капиталите на търговските дружества.

Премини към:

Първоначално вписване и
промяна обстоятелство

                    

Публикуване на
Годишни Финансови Отчети

reg

 

publ